ชาลดเบาหวาน

ชาทีมิกซ์
ลดเบาหวาน

ชาลดเบาหวาน

เครื่องดื่มสมุนไพรควบคุม
น้ำตาลในเลือดที่ดีที่สุด
ยอดสั่งซื้อซ้ำ อันดับ 1

เครื่องดื่มสมุนไพรควบคุม
น้ำตาลในเลือดที่ดีที่สุด
ยอดสั่งซื้อซ้ำ อันดับ 1

ชาลดเบาหวาน
ชาลดเบาหวาน

ใบหม่อน

  • ลดระดับน้ำตาล
  • ลดไขมันในเลือด ไม่ให้เกิดภาวะในเลือดต่ำ
ชาลดเบาหวาน

เจียวกู่หลาน

  • กระตุ้นกับอ่อน หลั่งสารอินซูลิน
  • ช่วยให้ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมลดลง
ชาลดเบาหวาน

ชะเอมเทศ

  • ช่วยให้เซลล์ตับแข็งแรงขึ้น
  • ประเทศญี่ปุ่นใช้ในการรักษาอาการอักเสบ
ชาลดเบาหวาน

เห็ดหลินจือ

  • ลดระดับความอ่อนล้า และลดความเครียด
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ทำไม ? ลดเบาหวานต้องชาทีมิกซ์

ทำไม ? ลดเบาหวานต้องชาทีมิกซ์

ชาลดเบาหวาน
1091/241 อาคารซิตี้ลิ้งค์ สโตเรจ ชั้น 1 ซ.เพชรบุรี 35 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 © Copyright 2017 All Rights Reserved.
1091/241 อาคารซิตี้ลิ้งค์ สโตเรจ ชั้น 1 ซ.เพชรบุรี 35 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright 2017 All Rights Reserved.