ชาลดเบาหวาน
เครื่องดื่มสมุนไพรทีมิกซ์… จากสูตรสมุนไพรโบราณพัฒนามาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรคุณภาพ โดยคุณป้อม ณัฐธยาน์ โสภิตณัทพงศ์ เดิมใช้เพื่อบรรเทาอาการธาตุพิการทั้ง 4 สำหรับชงดื่มในครอบครัวเมื่อกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ขับถ่ายไม่สะดวก รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว และไม่สบาย เพื่อปรับธาตุของร่างกายในสมดุล คุณป้อมเริ่มทำ ทีมิกซ์ แจกผู้ที่มีปัญหาเบาหวานเริ่มจากคนสนิท คนคุ้นเคยกลุ่มเล็กๆ เกิดการบอกต่อเพิ่มขึ้นและก็มีการพัฒนาปรับปรุงสูตรของ ทีมิกซ์ เรื่อยมาทั้งรสชาติ สีและกลิ่น รวมถึงคุณสมบัติที่คนต้องการมากที่สุดคือ สามารถทานอาหารอะไรก็ได้แล้วระดับน้ำตาลไม่ขึ้น จนได้สูตรของ ทีมิกซ์ ที่สมบูรณ์ที่สุดในปี 2555

ทำไม ?...ชาทีมิกซ์ถึงแตกต่างจากชาสมุนไพรอื่นๆ

ชาลดเบาหวาน
ชาลดเบาหวาน
1091/241 อาคารซิตี้ลิ้งค์ สโตเรจ ชั้น 1 ซ.เพชรบุรี 35 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 © Copyright 2017 All Rights Reserved.
1091/241 อาคารซิตี้ลิ้งค์ สโตเรจ ชั้น 1 ซ.เพชรบุรี 35 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright 2017 All Rights Reserved.